ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย (Digital Identity Guideline for Thailand) จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ภาพรวมและอภิธานศัพท์, การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวตน จัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในคณะทำงานนำร่องการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ร่วมกับ ETDA

Read More

ETDA เปิดบ้านจัดอบรมเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ครั้งที่ 3

รอบที่ 3 ผู้เข้าร่วมอบรมยังหนาแน่น !! ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร จัดเต็ม 2 คอร์ส คอร์สแรก เน้นปูพื้นฐาน คอร์สสอง เวิร์กชอปแบบเจาะลึก รู้เทคนิค ทำได้จริง

Read More

ETDA เปิด Open Forum จัด Workshop ให้ความรู้ เรื่อง e-Catalogue Service ครั้งที่ 2

Training Workshop ครั้งที่ 2 ! ETDA และ GS1 Thailand ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจและใช้งานระบบ e-Catalogue Service สำหรับผู้ประกอบการที่มีสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องสำอาง

Read More

ผอ.สำนักมาตรฐาน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนา e-Logistics ตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศ” แก่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

เพื่อให้ผู้นำเข้า – ส่งออก ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย มีแนวทางการปรับตัวและการพัฒนาธุรกิจให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโยโลยีภายใต้มาตรฐานสากล

Read More