ETDA แถลงข่าวงาน 8 ปี Future Economy and Internet Governance : BIG CHANGE TO BIG CHANCE กับสื่อมวลชน

When:
July 11, 2018 @ 2:00 pm – 4:00 pm
2018-07-11T14:00:00+07:00
2018-07-11T16:00:00+07:00


ETDA พร้อมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานใหญ่แห่งปี
“Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance” แก่สื่อมวลชน

เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Open Forum