สพธอ. จัดประชุม Thailand Payment Market Practice Group (TH-PMPG) ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จัดประชุม Thailand Payment Market Practice Group (TH-PMPG) ครั้งที่ 1/2558

Read More

ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน (วิทยากรจาก eStandard Center) ร่วมบรรยายหัวข้อ “แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพไทยเพื่อยกระดับสาธารณสุขไทย”

เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมบรรยายกับ นายแพทย์บุญชัย กิจสนาโยธิน   ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส) กระทรวงสาธารณสุข

Read More

งานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยากับการให้บริการสุขภาพและสังคม”

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  ผนึกกำลังพันธมิตรหน่วยรับรองระบบงาน ประเทศไทยโดย 4 กระทรวง 5 หน่วยงานรับรองระบบงานระดับชาติ จัดงานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยากับการให้บริการสุขภาพและสังคม”

Read More