Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital Thailand Big Bang 2018 เปิดยิ่งใหญ่ ETDA นำ Game U Always Win ร่วมงาน

นายกฯ ย้ำ ดิจิทัลจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างโลก ระหว่างเรา ระหว่างครอบครัว สอดคล้องคอนเซ็ปต์บูท ETDA เน้นสนุกกับเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าถึงคนทั้งครอบครัว

Read More

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ

ประกาศแล้ว! ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย (Digital Identity Guideline for Thailand) จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ภาพรวมและอภิธานศัพท์, การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวตน จัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในคณะทำงานนำร่องการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ร่วมกับ ETDA

Read More

ETDA เปิดบ้านจัดอบรมเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ครั้งที่ 3

รอบที่ 3 ผู้เข้าร่วมอบรมยังหนาแน่น !! ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร จัดเต็ม 2 คอร์ส คอร์สแรก เน้นปูพื้นฐาน คอร์สสอง เวิร์กชอปแบบเจาะลึก รู้เทคนิค ทำได้จริง

Read More

ETDA เปิด Open Forum จัด Workshop ให้ความรู้ เรื่อง e-Catalogue Service ครั้งที่ 2

Training Workshop ครั้งที่ 2 ! ETDA และ GS1 Thailand ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจและใช้งานระบบ e-Catalogue Service สำหรับผู้ประกอบการที่มีสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องสำอาง

Read More