Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เยี่ยมชมบูท “ETDA Connect” ที่ United Nations ESCAP (UNESCAP)

ETDA ร่วมผลักดัน Digital ID ออกบูธประชาสัมพันธ์ “ETDA Connect” เป็นบริการพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการยืนยันตัวตนออนไลน์ตามมาตรฐานสากล OpenID Connect

Read More

หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt ครั้งที่ 3

มาแล้ว! ไม่ปล่อยให้รอนาน !! ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) /ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวม 2 วัน 2 หลักสูตร เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 3 แล้ววันนี้ !!

Read More

ETDA เปิดบ้านจัดอบรมเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ครั้งที่ 2

กลับมาอีกครั้ง !! ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร จัดเต็ม 2 คอร์ส คอร์สแรก เน้นปูพื้นฐาน คอร์สสอง เวิร์กชอปแบบเจาะลึก รู้เทคนิค ทำได้จริง

Read More