ETDA เปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ชู Young talent Platform เพื่อต่อยอดสู่ e-Commerce Park

ประกาศใช้ มศว เป็นต้นแบบ เตรียมขยายความร่วมมือสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำอื่น ๆ เพื่อสร้างกำลังคนรุ่นใหม่สายอีคอมเมิร์ซไทยให้เข้มแข็ง ดึงยักษ์ใหญ่วงการอีคอมเมิร์ซไทย-เทศให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจภายในงาน พร้อมประกาศรางวัลสุดยอดธุรกิจออนไลน์ขวัญใจคนไทยแห่งปี

         พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด e-Commerce In The Park เพื่อแสดงถึงความพยายามของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีภารกิจในการผลักดันสนับสนุน ส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ประกอบการในทุกขนาด โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันและขยายตลาดทางออนไลน์ การการลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนในสังคม  ตลอดจนการติดอาวุธความรู้ให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุได้มีความรู้เท่าทัน และสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

ในส่วนของการส่งเสริมเยาวชนที่ผ่านมา ETDA ได้ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล ในการสร้างบุคลากรเพื่อเป็น Workforce สำหรับรองรับการทำอีคอมเมิร์ซ และพัฒนาไปสู่อีคอมเมิร์ซพาร์ค (e-Commerce Park) ตลอดจนการวางแผน ที่จะริเริ่มให้เกิด Silicon Valley (ซิลิคอน วัลเลย์) ด้านอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรของประเทศไทยอีกด้วย

“การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นจุดของการเริ่มต้นที่ดี ที่ไม่ใช่แค่การส่งเสริมผู้ประกอบการไทย แต่ยังรวมไปถึงนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะเป็น Young Talent ซึ่งเต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมพัฒนาศักยภาพ ในทุกๆ ด้าน และมีโอกาสรับฟังแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจจากผู้ประกอบการตัวจริง ที่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์จริง อันจะเป็นประโยชน์กับการต่อยอดในการศึกษาและการทำงานในอนาคตต่อไป” พลอากาศเอก ประจิน กล่าว

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมตลอดระยะเวลา 3 วันไม่ต่ำกว่า 4,500 คน ซึ่งการจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 นับเป็นงานที่รวบรวมทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopee Thailand, LnwShop; ผู้ให้บริการรับชำระเงินอย่างธนาคารกรุงเทพ; ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า เช่น Kerry, ไปรษณีย์ไทย; ผู้ให้บริการด้านการทำการตลาดดิจิทัลผู้ให้บริการหีบห่อสำหรับบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าอีคอมเมิร์ซ; ผู้ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร หรือแม้กระทั่งผู้ให้บริการด้านการถ่ายภาพสินค้า นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโชว์เคสสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งจะมีพื้นที่สำหรับขายสินค้าของเอสเอ็มอีที่เน้นทำตลาดออนไลน์มาจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายภายในงาน

“ความน่าสนใจของปีนี้คือการเปิดตัว ‘Young Talent Platform’ ครั้งแรกของประเทศไทยที่ มศว. เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้าน e-Commerce อย่างครบวงจรในการพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์ความรู้ สำหรับ Workforce และเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่จะรองรับการเกิดขึ้นของ e-Commerce Park ในอนาคต โดยได้ระดมสมองจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Startup ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ e-Commerce หางาน หาเงินทุน จับคู่ธุรกิจ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ e-Leaning พร้อมกับเชื่อมต่อกับ e-Marketplace รวมทั้งให้บริการจดทะเบียนธุรกิจของภาครัฐ สร้าง Community ให้ Young Talent ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันก็ให้บริการด้าน e-Commerce อาทิ Logistics, Payment, Online Marketing โดยในงานจะมีการขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นในระดับอุดมศึกษา เพื่อรับรองการสร้างกำลังคนสำหรับอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยซึ่งมี มศว.เป็นต้นแบบ นอกจากนี้ยังจำลองบรรยากาศ e-Commerce Park ที่จะเป็นศูนย์กลางในสนับสนุนอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนธุรกิจ SMEs และอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า ผู้ให้บริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายธุรกิจ อันจะช่วยยกระดับการแข่งขันให้มีมาตรฐานและทัดเทียมระดับสากล ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการรวมตัวกันของผู้ประกอบการในการติดต่อค้าขายระหว่างกันด้วย” สุรางคณา กล่าว

         ETDA มีแนวคิดในการสร้าง e-Commerce Park ของไทยโดยมีต้นแบบจากจีนที่มี e-Commerce Park กว่า 2,000 แห่ง ปีที่ผ่านมา ETDA ได้ทำ MOU กับ “ตงกวน” เมืองอีคอมเมิร์ซอันดับ 1 ของจีน เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรและประสบการณ์ระหว่างกัน การจัดทำ e-Commerce Park ที่ มศว นั้น นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ ฝึกอบรม จัดทำโครงการต่าง ๆ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถส่งออกไปยังตลาดโลกได้แล้ว ETDA ยังให้ความสำคัญ ในเรื่องของตลาดแรงงาน โดยจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศหลายแห่งให้จัดส่งนักศึกษาที่จบใหม่ หรือนักศึกษาที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน เข้ามาร่วมกับ e-Commerce Park เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่และให้คำแนะนำกับผู้ผลิตหรือประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้และความเข้าใจในการขายสินค้าออนไลน์อย่างถูกต้องและมั่นคงปลอดภัยต่อไป ถือเป็นการสร้าง Ecosystem ให้กับ e-Commerce ของประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานจะเน้นใน 3 เรื่องสำคัญตามแต่ละวัน 

  • วันแรก (31 มกราคม 2562) คือ All Gen e-Commerce มองภาพใหญ่ พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรกูรูของวงการอีคอมเมิร์ซและวงการดิจิทัลทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ  
  • วันที่สอง (1 กุมภาพันธ์ 2562) New Gen Make Money ทำธุรกิจได้ แม้ยังเรียนไม่จบ สำหรับนักศึกษาที่สนใจในธุรกิจ e-Commerce และ
  • วันที่สาม (2 กุมภาพันธ์ 2562) Click for Money หาเงินง่าย แค่ปลายนิ้วสัมผัส หลากเรื่องควรรู้ในธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจทั่วไป 

ดูรายละเอียดกำหนดการทั้งหมดได้ Link นี้ : Facebook ETDA Thailand

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ : Thailand e-Commerce Week 2019

Ref. อ่านข่าวเกี่ยวกับ Thailand e-Commerce Week 2019 เพิ่มเติมได้ที่นี่ : ETDA เปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2019