งานสัมมนาระดมความคิดเห็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย จัดระดมความคิดเห็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE พร้อมส่งเสริมโลจิสติกส์ไทยก้าวหน้า

 
การจัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน กลไก กระบวนการขนส่งทางถนน และรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดการโลจิสติกส์ ตามแนวทางการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ร่วมแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สู่แนวทางการพัฒนา Logistics Platform” ให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ทั้งสิ้น 4 ภูมิภาค ดังนี้
ภูมิภาคที่ 1 ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์
ภูมิภาคที่ 2 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์
ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ
โดย งานสัมมนาครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์