หลักสูตร 2 Workshop สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ จัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt

หลักสูตรเชิงเทคนิคก็มี!! ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร Workshop สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้ !! ด่วนที่นั่งมีจำกัด

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) สนับสนุน กรมสรรพากร (Revenue Department) เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) /ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) โดยหลักสูตรนี้สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงเทคนิคสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

**มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -16.30 น.
หลักสูตร 2:   อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบการอบรม : Workshop โดยวิทยากรจาก ETDA
รับจำนวน : ไม่เกิน 45 คน
เหมาะสำหรับ: Programmer, Developer, System Analyst