ประเทศลาวเตรียมเข้าใช้ระบบการชำระเงินอาเซียน ตามมาตรฐาน ISO 20022

กลุ่มธนาคารลาวได้ เตรียมพร้อมใช้งานมาตรฐาน ISO 20022 เพื่อเชื่อมต่อและเข้าถึงระบบการชำระเงินของอาเซียน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ISO20022 ASEAN Payment Systems Workshop ที่เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557

IMG_7564_450กลุ่มธนาคารลาวได้ เตรียมพร้อมใช้งานมาตรฐาน ISO 20022 เพื่อเชื่อมต่อและเข้าถึงระบบการชำระเงินของอาเซียน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ISO20022 ASEAN Payment Systems Workshop ที่เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557  นั้น ได้มีการอภิปรายเรื่องมาตรฐาน ISO 20022 สำหรับระบบการชำระเงินอาเซียน ซึ่งมาตรฐาน ISO 20022 นี้ได้รับการออกแบบให้สอดล้องกับการแลกเปลี่ยนด้านการชำระเงินทั่วโลกผ่านภาษากลางเพียงภาษาเดียว โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ การรวมระบบการชำระเงินของภูมิภาคอาเซียน  สร้างความรู้ความเข้าใจและแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐาน ให้แก่ประเทศสมาชิก เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบ AEC 2015

10426884_10152413238560848_1715477546923998701_n

ในพิธีเปิดงาน รองประธานกรรมการสมาคมธนาคารลาว (Lao Bankers’ Association: LBA) Mr. Thavone Khemkham ได้ยกตัวอย่างของการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 20022 และเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คือ ระบบการชำระเงินของสหภาพยุโรป (Single Euro Payment Area) และยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า มาตรฐาน ISO 20022 นี้ไม่ได้จำกัดเพียงแต่การทำธุรกรรมมูลค่าต่ำเท่านั้น ยังสามารถนำไปปรับใช้กับระบบการชำระเงินขนาดใหญ่ของสหภาพยุโรปที่จะมีการนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2017 ได้อีกด้วย

รองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาว (Bank of the Lao PDR: BOL)) Mr. Sonexay Sithphaxay ได้ตั้งข้อสังเกตว่าหลายประเทศทั่วโลกได้ประกาศยอมรับมาตรฐาน ISO 20022 และนำข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 ไปประยุกต์ใช้งานกับระบบการชำระเงินของพวกเขาแล้ว โดยธนาคารแห่งชาติลาวได้ให้พยายามในการสนับสนุนการชำระเงินทั้งขนาดใหญ่และเล็กให้รองรับกับมาตรฐาน ISO 20022 อย่างเต็มที่

10670211_10152413238135848_2247560307890896473_n_500

โดยการจัดงาน Workshop ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก Committee on Cooperation on Finance, Trade and Investment (COFIT) และ the Lao Bankers’ Association (LBA) โดยมีตัวแทนจากคณะทำงาน WC-PSS ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน), กลุ่มธนาคารยูโอบี และ SWIFT เข้าร่วมเป็นวิทยากรและเผยแพร่ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน ISO 20022

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่  : Laos anticipates adopting Asean payment systems -VIENTIANE TIMES

แหล่งข้อมูล : http://en.vietstock.vn/