ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน (วิทยากรจาก eStandard Center) ร่วมบรรยายหัวข้อ “แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพไทยเพื่อยกระดับสาธารณสุขไทย”

เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมบรรยายกับ นายแพทย์บุญชัย กิจสนาโยธิน   ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส) กระทรวงสาธารณสุข

S__4399107

เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมบรรยายกับ นายแพทย์บุญชัย กิจสนาโยธิน   ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส) กระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อ แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพไทยเพื่อยกระดับสาธารณสุขไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านสาธารณสุขตามแนวทางสากลสำหรับการสร้างความมั่นคปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในงานประชุมวิชาการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

S__4423721

โดยภายในงาน นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 และมอบโล่เกียรติคุณแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลและโล่รางวัลให้ผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมเอ็มเฮ๊ลท์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์พกพาครั้งแรกของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปต่อยอดใช้งานได้จริงและตรงใจประชาชนต่อไป เช่น แอปพลิเคชันสำหรับ การดูแลผู้ป่วยที่บ้านตามนโยบายของหมอครอบครัว ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข