ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานรหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 6 ฉบับ

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คธอ. ได้ประกาศมาตรฐานรหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 6 ฉบับ เป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

AnnounceNSW

มีรายละเอียดดังนี้

(1) มาตรฐานรรหัสประเทศ (CODE FOR COUNTRIES) มธอ. 3-2558
(2) มาตรฐารหัสเงื่อนไขการซื้อขาย (CODE FOR INCOTERMS) มธอ. 4-2558
(3) มาตรฐานหัสสกุลเงินตรา (CODE FOR CURRENCIES) มธอ. 5-2558
(4) มาตรฐานรหัสวิธีการขนส่ง (CODES FOR MODES OF TRANSPORT) มธอ. 6-2558
(5) มาตรฐานรหัสหน่วยวัด (CODES FOR UNITS OF MEASURE USED IN INTERNATIONAL TRADE) มธอ. 7-2558
(6) มาตรฐานรหัสหีบห่อ (CODES FOR PASSENGERS, TYPES OF CARGO, PACKAGES AND PACKING MATERIALS) มธอ. 8-2558

และผู้ที่สนใจสามารถดู รายการและสถานะมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ที่ รายการมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์