หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt ครั้งที่ 3

มาแล้ว! ไม่ปล่อยให้รอนาน !! ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) /ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวม 2 วัน 2 หลักสูตร เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 3 แล้ววันนี้ !!

                สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) สนับสนุน กรมสรรพากร (Revenue Department) เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) /ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวม 2 วัน 2 หลักสูตร รอบที่ 3

**มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 9.00 -16.30 น.
จัดอบรมหลักสูตร 1:  อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการ ในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบการอบรม : บรรยายโดยวิทยากรจากสรรพากร และ ETDA
รับจำนวน : 60 คน
เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการทั่วไป, ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, นักบัญชี, IT
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
จัดอบรมหลักสูตร 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบการอบรม : Workshop โดยวิทยากรจาก ETDA
รับจำนวน : 40 คน
เหมาะสำหรับ : Programmer, Developer, System Analyst
**ปิดรับลงทะเบียน**

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ETDA Thailand : ETDA เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice /e-Receipt ครั้งที่ 3