รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เยี่ยมชมบูท “ETDA Connect” ที่ United Nations ESCAP (UNESCAP)

ETDA ร่วมผลักดัน Digital ID ออกบูธประชาสัมพันธ์ “ETDA Connect” เป็นบริการพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการยืนยันตัวตนออนไลน์ตามมาตรฐานสากล OpenID Connect

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมบูธ “ETDA Connect” ที่ The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific หรือ United Nations ESCAP (UNESCAP) อาคาร The United Nations กรุงเทพมหานคร โดย “ETDA Connect” นั้นเป็น Platform เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการยืนยันตัวตนออนไลน์ตามมาตรฐานสากล OpenID Connect

หากประชาชนมี Digital ID ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนสามารถใช้ Digital ID เพื่อเข้าถึงบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องจดจำรหัสผ่านของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่มากมายเหมือนแต่ก่อน

สะดวก 
ไม่เสียเวลา เดินทางไปติดต่อหน่วยงานราชการ
ง่าย
สามารถใช้บริการออนไลน์ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่ต้องจำรหัสผ่านของแต่ละหน่วยงาน
ปลอดภัย
ป้องกันการถูกสวมสิทธิ์ ด้วยการยืนยันตัวตน
น่าเชื่อถือ
ด้วยการพิสูจน์ตัวตน มีความเข้มงวดเหมาะสมกับแต่ละธุรกรรม
นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการใช้บริการของภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการออนไลน์แล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกหน่วยงานต่าง ๆ ในการลดขั้นตอน ลดเอกสาร ลดต้นทุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และช่วยยกระดับของ Ease of Doing Business Ranking ของประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้นได้
และนอกจากนี้ ETDA ยังร่วมออกบูธ “ETDA Connect” ส่งเสริม Digital ID ในงาน e-Government forum 2018 และงาน Digital social innovation ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อีกด้วย ซึ่งทั้งสองงานมีผู้เข้าร่วมจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน (จัดขึ้นวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561) ซึ่งบูธ “ETDA Connect” ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานมากมาย
หากหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่ info@etda.or.th