กิจกรรมของเรา

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Ecosystem and Decentralization
Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Ecosystem and Decentralization
Sep 3 – Sep 6 all-day
ITU CENTRES OF EXCELLENCE NETWORK FOR ASIA PACIFIC REGION Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Ecosystem and Decentralization 3-6 September 2018, Bangkok, Thailand โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ E-TAX INVOICE & E-RECEIPT ครั้งที่ 3
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ E-TAX INVOICE & E-RECEIPT ครั้งที่ 3
Sep 20 – Sep 21 all-day
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ E-TAX INVOICE & E-RECEIPT ครั้งที่ 3
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) สนับสนุน กรมสรรพากร (Revenue Department) เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับ าษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) /ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวม 2 วัน

Read More

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30