กิจกรรมของเรา

Mar
12
Tue
Technical Forum : Knowledge Sharing on Cybersecurity for Critical Infrastructure
Mar 12 all-day

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
Technical Forum: Knowledge Sharing on Cybersecurity for Critical Infrastructure
เวลา 9:00 – 16:00 น. ห้อง Think Big ชั้น 20

Mar
19
Tue
Cybersecurity Knowledge Sharing Series II. ครั้งที่ 5–6 /62 : Advance Cybersecurity Skill Development
Mar 19 all-day
Mar
20
Wed
สัมมนาระดมความคิดเห็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE
Mar 20 all-day

กำหนดการสัมมนาระดมความคิดเห็น
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

Mar
22
Fri
MOU ด้านการบริหารจัดการและสิทธิในโครงสร้างระบบ โครงการ Digital Platform “WHAM” กับ MCOT (MET107)
Mar 22 all-day
Mar
25
Mon
ฝึกอบรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (AJCCBC) ครั้งที่ 5 : CYDER & Digital Forensics
Mar 25 – Mar 29 all-day
Mar
26
Tue
สัมมนาระดมความคิดเห็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE
Mar 26 all-day

กำหนดการสัมมนาระดมความคิดเห็น
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

Apr
1
Mon
33rd UN/CEFACT Forum @ Geneva, Switzerland
Apr 1 – Apr 5 all-day
Apr
8
Mon
25th Session – UN/CEFACT Plenary @ Room VIII, Palais des Nations, Geneva, Switzerland
Apr 8 – Apr 9 all-day
Apr
23
Tue
พิธี MOU ด้านการส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง ETDA และ NIA
Apr 23 all-day
Apr
24
Wed
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าศึกษาดูงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Apr 24 all-day