กิจกรรมของเรา

Mar
26
Tue
สัมมนาระดมความคิดเห็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE
Mar 26 all-day

กำหนดการสัมมนาระดมความคิดเห็น
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

Apr
1
Mon
33rd UN/CEFACT Forum @ Geneva, Switzerland
Apr 1 – Apr 5 all-day
Apr
8
Mon
25th Session – UN/CEFACT Plenary @ Room VIII, Palais des Nations, Geneva, Switzerland
Apr 8 – Apr 9 all-day
May
13
Mon
ISO/TC 68 – Financial services @ Paris, France
May 13 – May 16 all-day
May
27
Mon
ISO/TC 307 – Blockchain and distributed ledger technologies @ National College of Ireland
May 27 – May 31 all-day