กิจกรรมของเรา

Mar
22
Fri
MOU ด้านการบริหารจัดการและสิทธิในโครงสร้างระบบ โครงการ Digital Platform “WHAM” กับ MCOT (MET107)
Mar 22 all-day
Mar
25
Mon
ฝึกอบรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (AJCCBC) ครั้งที่ 5 : CYDER & Digital Forensics
Mar 25 – Mar 29 all-day
Mar
26
Tue
สัมมนาระดมความคิดเห็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE
Mar 26 all-day

กำหนดการสัมมนาระดมความคิดเห็น
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

Apr
1
Mon
33rd UN/CEFACT Forum @ Geneva, Switzerland
Apr 1 – Apr 5 all-day
Apr
8
Mon
25th Session – UN/CEFACT Plenary @ Room VIII, Palais des Nations, Geneva, Switzerland
Apr 8 – Apr 9 all-day
Apr
23
Tue
พิธี MOU ด้านการส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง ETDA และ NIA
Apr 23 all-day
Apr
24
Wed
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าศึกษาดูงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Apr 24 all-day
Apr
26
Fri
Open Forum “2019 FIDO Workshop in Thailand, Moving Beyond Passwords – From Asia to the world”
Apr 26 all-day
May
13
Mon
ISO/TC 68 – Financial services @ Paris, France
May 13 – May 16 all-day
May
22
Wed
AFACT Mid-term 2019 @ Swisssotel Le Concorde
May 22 – May 24 all-day