กิจกรรมของเรา

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Open Forum : Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ 4 1:00 pm
Open Forum : Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ 4 @ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สพธอ.
Jun 19 @ 1:00 pm – 4:30 pm
งาน Open Forum : Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Data Breach – Lessons learned from Global Cyber Security Incidents. จัดโดย สพธอ. ร่วมกับ SCP, NII, IXIA    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Open Forum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ 4 
20
21
22
23
24
25
26
27
28
อบรมเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ E-TAX INVOICE & E-RECEIPT 8:30 am
อบรมเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ E-TAX INVOICE & E-RECEIPT @ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Jun 28 @ 8:30 am – Jun 29 @ 4:30 pm
อบรมเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ E-TAX INVOICE & E-RECEIPT @ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
จัดเต็ม 2 คอร์ส คอร์สแรก เน้นปูพื้นฐาน คอร์สสอง เวิร์กชอปแบบเจาะลึก รู้เทคนิค ทำได้จริง โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) สนับสนุน กรมสรรพากร ( Revenue Department ) เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวม 2 วัน 2 หลักสูตร **มีค่าใช้จ่ายในการอบรม วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน

Read More

29
30