กิจกรรมของเรา

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Thailand e-Commerce Week 2019 : “e-Commerce in the Park”
Thailand e-Commerce Week 2019 : “e-Commerce in the Park”
Jan 31 – Feb 2 all-day
Thailand e-Commerce Week 2019 : “e-Commerce in the Park”
Thailand e-Commerce Week 2019 “e-Commerce in the Park” รวมพลัง Young Talent เพื่อ SMEs Go Online 31 ม.ค.-2 ก.พ. 62 ที่ มศว. กรุงเทพฯ SHOW: จำลอง e-Commerce Park มาให้ทดลองใช้งานจริง และ Showcase อีคอมเมิร์ซไทย ให้ปรึกษาธุรกิจ SHARE : ไอเดียกับกูรูอีคอมเมิร์ซ และคนรุ่นใหม่

Read More

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบจัดตั้ง สพธอ. ก้าวสู่ปีที่ 9
พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบจัดตั้ง สพธอ. ก้าวสู่ปีที่ 9
Feb 26 all-day
พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบจัดตั้ง สพธอ. ก้าวสู่ปีที่ 9
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบจัดตั้ง สพธอ. ก้าวสู่ปีที่ 9 เวลา 09:00-9:30 ณ สักการะพระพรหม หน้าอาคารสยามคอนโดฯ เวลา 10:00-13:00 น. พิธีสงฆ์ ณ ห้อง Open Forum
27
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์
Feb 27 all-day
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 09:30 – 11:30 น. ณ ห้อง Think Big
28