กิจกรรมของเรา

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Technical Forum : Knowledge Sharing on Cybersecurity for Critical Infrastructure
Technical Forum : Knowledge Sharing on Cybersecurity for Critical Infrastructure
Mar 12 all-day
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 Technical Forum: Knowledge Sharing on Cybersecurity for Critical Infrastructure เวลา 9:00 – 16:00 น. ห้อง Think Big ชั้น 20
13
14
15
16
17
18
20
สัมมนาระดมความคิดเห็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE
สัมมนาระดมความคิดเห็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE
Mar 20 all-day
กำหนดการสัมมนาระดมความคิดเห็น ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม
21
23
24
26
สัมมนาระดมความคิดเห็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE
สัมมนาระดมความคิดเห็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE
Mar 26 all-day
กำหนดการสัมมนาระดมความคิดเห็น ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
27
28
29
30
31