กิจกรรมของเรา

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ETDA แถลงข่าวงาน 8 ปี Future Economy and Internet Governance : BIG CHANGE TO BIG CHANCE กับสื่อมวลชน 2:00 pm
ETDA แถลงข่าวงาน 8 ปี Future Economy and Internet Governance : BIG CHANGE TO BIG CHANCE กับสื่อมวลชน
Jul 11 @ 2:00 pm – 4:00 pm
ETDA แถลงข่าวงาน 8 ปี Future Economy and Internet Governance : BIG CHANGE TO BIG CHANCE กับสื่อมวลชน
ETDA พร้อมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานใหญ่แห่งปี “Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance” แก่สื่อมวลชน เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Open Forum
12
13
14
15
16
ETDA บรรยาย “ตามรอยสินค้าด้วยรหัส UN/LOCODE จากรหัสมาตรฐานสากลสู่การเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์ไทย” ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1:30 pm
ETDA บรรยาย “ตามรอยสินค้าด้วยรหัส UN/LOCODE จากรหัสมาตรฐานสากลสู่การเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์ไทย” ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี @ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Jul 16 @ 1:30 pm – 6:30 pm
ตามที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดทำแนวทางและขึ้นทะเบียนรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทยและเป็นหน่วยงานที่เป็น National Focal Point ในเรื่องดังกล่าว และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดำเนินงานโครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติสก์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง ตามรอยสินค้าด้วยรหัส UN/LOCODE จากรหัสมาตรฐานสากลสู่การเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์ไทย จึงเชิญวิทยากรจาก ETDA บรรยาย “ตามรอยสินค้าด้วยรหัส UN/LOCODE จากรหัสมาตรฐานสากลสู่การเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์ไทย” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัสุราษฎร์ธานี
17
UNECE: Library Maintenance 6:00 pm
UNECE: Library Maintenance
Jul 17 @ 6:00 pm – 9:00 pm
https://unece.webex.com/
18
19
ETDA บรรยาย “ตามรอยสินค้าด้วยรหัส UN/LOCODE จากรหัสมาตรฐานสากลสู่การเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์ไทย” ณ จังหวัดสระบุรี 1:00 pm
ETDA บรรยาย “ตามรอยสินค้าด้วยรหัส UN/LOCODE จากรหัสมาตรฐานสากลสู่การเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์ไทย” ณ จังหวัดสระบุรี
Jul 19 @ 1:00 pm – 4:30 pm
ตามที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดทำแนวทางและขึ้นทะเบียนรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทยและเป็นหน่วยงานที่เป็น National Focal Point ในเรื่องดังกล่าว และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดำเนินงานโครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติสก์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง ตามรอยสินค้าด้วยรหัส UN/LOCODE จากรหัสมาตรฐานสากลสู่การเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์ไทย จึงเชิญวิทยากรจาก ETDA บรรยาย “ตามรอยสินค้าด้วยรหัส UN/LOCODE จากรหัสมาตรฐานสากลสู่การเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์ไทย” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัสุราษฎร์ธานี
20
21
22
23
ฺBig Change to Big Chance ก้าวสู่ปีที่ 8 สพธอ.
ฺBig Change to Big Chance ก้าวสู่ปีที่ 8 สพธอ. @ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5
Jul 23 – Jul 25 all-day
ฺBig Change to Big Chance ก้าวสู่ปีที่ 8 สพธอ. @ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5
Warp… to the FUTURE วาร์ปไปสู่อนาคต เมื่อโลกพุ่งไปข้างหน้า เราต้องเรียนรู้ เปิดใจ ปรับตัว … 23-25 กรกฎาคม 2561 นี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฺBig Change to Big Chance ก้าวสู่ปีที่ 8 สพธอ.
24
25
26
27
28
29
30
31