หลักสูตร 2 Workshop สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ จัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt

หลักสูตรเชิงเทคนิคก็มี!! ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร Workshop สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้ !! ด่วนที่นั่งมีจำกัด

Read More

หลักสูตร 1 อบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt

กลับมาแล้ว !! ตามคำเรียกร้อง ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร จัดอบรมหลักสูตร e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินและบุคคลทั่วไป เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้ !! ด่วนที่นั่งมีจำกัด

Read More

ETDA กับหน้าที่ Regulator ด้านธุรกรรมออนไลน์… เมื่อ พ.ร.บ. 2 ฉบับใหม่ เพิ่มอำนาจให้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติใหม่ 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

Read More

งานสัมมนาระดมความคิดเห็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย จัดระดมความคิดเห็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยรหัส TH/LOCODE พร้อมส่งเสริมโลจิสติกส์ไทยก้าวหน้า

Read More