ETDA เปิด Open Forum จัด Workshop ให้ความรู้ เรื่อง e-Catalogue Service ครั้งที่ 1

ETDA ร่วมกับ GS1 Thailand จัด Training Workshop ให้ผู้ประกอบการ สร้างความรู้ ความเข้าใจและใช้งานระบบ e-Catalogue Service ครั้งที่ 1

Read More

หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt ครั้งที่ 2

ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร เตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) /ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวม 2 วัน 2 หลักสูตร เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 2 แล้ววันนี้ !!

Read More

Google Chrome ขึ้นแจ้งเตือน “Not Secure” กับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เข้ารหัส HTTPS และแนวทางเลือกใช้ SSL Certificate กับเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมต่อแบบ HTTPS

Google Chrome ขึ้นแจ้งเตือน “Not Secure” กับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เข้ารหัส HTTPS สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่เข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้จะทำให้เว็บไซต์ของเราเชื่อมต่อแบบ HTTPS ต้องทำอย่างไรบ้างบทความนี้มีคำตอบ

Read More

ETDA ร่วมกับ กยศ. และ มศว เตรียมนำร่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล

ทั้งสามหน่วยงานร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการกู้ยืมด้วยระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ในการเชื่อมโยงระบบการยืนยันตัวตนและแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินกองทุน เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

Read More