งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: ทางเลือกสู่อนาคต มาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิด

สพธอ. ร่วมกับสนข. และ OSPT Alliance ร่วมกันสร้างความเข้าใจ ในมาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิด  เพื่อเป็นทางเลือกในการเชื่อมโยงระบบเก็บค่าโดยสาร ของระบบขนส่งสาธารณะในอนาคต

banner

                     จากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Thai Common Ticket) ซึ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับบริการเก็บค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ โดยผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดได้โดยใช้ตั๋วเพียงใบเดียว อย่างไรก็ตามความท้าทายที่มีอยู่ในปัจจุบันคือจะทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดความมั่นใจว่า การเชื่อมโยงระบบเก็บค่าโดยสารของบริการขนส่งสาธารณะประเภทต่าง ๆ ให้สามารถรองรับระบบตั๋วร่วมได้นั้นมีประสิทธิภาพและใช้ต้นทุนในการปรับปรุงระบบเก็บค่าโดยสารที่ไม่มากนัก มาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิดอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับความท้าทายดังกล่าว ทั้งนี้มีหลายประเทศได้มีการนำมาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิดมาประยุกต์ในการเชื่อมโยงระบบเก็บค่าโดยสาร เพื่อให้การเชื่อมโยงระบบนั้นสามารถทำได้ง่าย ใช้ต้นทุนต่ำ และ มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น

                     ในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ซึ่งเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) และสมาพันธ์มาตรฐานแบบเปิดเพื่อการขนส่งสาธารณะ (OSPT Alliance) ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “ทางเลือกสู่อนาคต มาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิด” หรือ A Solution to get on Open “Automatic Fare Collection” Payment Standard in Thailand เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิดซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยให้มีความมั่นคงปลอดภัยและใช้งบประมาณในการเชื่อมโยงระบบเก็บค่าโดยสารที่ไม่มากนัก

                      ภายในงาน มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก OSPT Alliance และ สนข. มาร่วมบรรยายและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ กล่าวถึงมาตรฐาน CIPRUSE ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เปิดโอกาสให้ ผู้พัฒนาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารในระบบตั๋วร่วมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบต่าง ๆ ของผู้ให้บริการขนส่งสาธาณะได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพรวมถึงมีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับบริการด้านการขนส่งสาธารณะทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ที่สำคัญมาตรฐานCIPRUSE นั้นเป็นมาตรฐานแบบเปิดที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง มีความยืดหยุ่นในการเชื่อมโยงระบบจัดเก็บค่าโดยสาร ทำให้ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมโดยไม่ถูกผูกขาดกับผู้ขายผลิตภัณฑ์รายใดรายหนึ่ง การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้พิจารณาถึงทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมโยงระบบจัดเก็บค่าโดยสารเพื่อให้บริการตั๋วร่วมของประเทศไทย

    20130605_172536   P6052111OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P6052076  P605219020130605_131609

  20130605_132441 P6052028

หน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนา :

 • การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • สำนักการจราจรและขนส่ง
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด
 • บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด
 • บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด
 • บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด
 • บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทาเรส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
 • บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด
 • บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
 • บริษัท อินฟราเอเซีย(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • Gemalto (Thailand) Co., Ltd.
 • Korea Smart Card Co., Ltd.
 • Oberthur Technologies (Thailand) Co., Ltd.
 • Smart Traffic Co., Ltd.

———————————————————————————–

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม :

agenda attachment