สพธอ. จัดงานสัมมนา e-Health Standard Forum ครั้งที่ 1 ในหัวข้อทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์

เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนา Soft Infrastructure ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย การเก็บรักษาเอกสารข้อมูลทางการแพทย์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

600_MG_6005

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ได้จัดงานสัมมนา e-Health Standard Forum ครั้งที่ 1 ในหัวข้อทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์ขึ้น

นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา “e-Health Standard Forum ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์” เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนา Soft Infrastructure ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย การเก็บรักษาเอกสารข้อมูลทางการแพทย์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

320_MG_6023    320_MG_6041

โดยในช่วงเช้าเป็นการเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขของประเทศฟินแลนด์ Mr. Pekka Kuosmanen ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา e-health services ในประเทศฟินแลนด์

200_MG_6170   200_MG_6173   200_MG_6154

และช่วงบ่ายได้จัดให้มีการระดมสมองเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย การเก็บรักษาเอกสารข้อมูลทางการแพทย์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในด้านการแพทย์ และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเบี้ยประกันสุขภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำข้อสรุปที่ได้เสนอเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาแก่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล และกลุ่มบริษัท software vendor จากเอกชนอย่างคับคั่ง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่นี่

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา

200_MG_6110   200_MG_6117   200_MG_6138 200_MG_6044   200_MG_6045   200_MG_6052