ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับ ผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 21-2562

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation: Information Security for Data Message Generation, Transfer and Storage Service Providers อธิบายแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้บริการมีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ให้บริการอีกด้วย

Read More

Digital Thailand Big Bang 2018 เปิดยิ่งใหญ่ ETDA นำ Game U Always Win ร่วมงาน

นายกฯ ย้ำ ดิจิทัลจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างโลก ระหว่างเรา ระหว่างครอบครัว สอดคล้องคอนเซ็ปต์บูท ETDA เน้นสนุกกับเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าถึงคนทั้งครอบครัว

Read More

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย (Digital Identity Guideline for Thailand) จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ภาพรวมและอภิธานศัพท์, การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวตน จัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในคณะทำงานนำร่องการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ร่วมกับ ETDA

Read More

ETDA เปิดบ้านจัดอบรมเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ครั้งที่ 3

รอบที่ 3 ผู้เข้าร่วมอบรมยังหนาแน่น !! ETDA สนับสนุนกรมสรรพากร จัดเต็ม 2 คอร์ส คอร์สแรก เน้นปูพื้นฐาน คอร์สสอง เวิร์กชอปแบบเจาะลึก รู้เทคนิค ทำได้จริง

Read More